^Back To TopSamotná energie Boží pečeti je bez- symbolová. Pro jedince, kteří jsou zvyklí lpět na symbolech se může používání této energie jevit jako obtížné a těžko „uchopitelné“, protože princip toku energie Boží pečeti spočívá na opravdovém odevzdání se a stáním se toho kanálu energie, jak jsme byli učeni na reiki 1. stupně.

Boží pečeť je vysoká forma nejčistší jemné energie, kterou se naplníte a již vyzařujete do svého okolí.Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE.

Principem „rozpečetění“ dlaní je aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Tato síla je tvořivá a uvádí vše v jednotu.

 
 
Boží pečeť z Vás učiní kanál pro energii, jejíž předností je kontakt s Bohem – se ZDROJEM.Tato energie je jiná než energie Reiki.
 

 

Energie Boží pečeti je darem nejčistšího zdroje, pomáhá v osobním rozvoji  jedná se o vysoko vibrační energii.

1. Stupeň/uživatel
Cena 1 500 Kč.

2. Stupeň/Mistr
Cena 1 500 Kč.

 V současné době se již provádí zasvěcení do obou stupňů najednou za cenu 2.500,-

Součástí zasvěcení jsou skripta a osvědčení

 Copyright © 2024 www.dobrapauza.cz  Rights Reserved.